Krav til ny utenriksminister

En Venstre-politiker burde vært utenriksminister i Norge. Venstre spiller ofte, nesten alltid, på lag med liberale verdier i viktige prinsipielle spørsmål. Menneskerettighetene er viktige for godt skolerte Venstre-politikere. Med Venstre i Utenriksdepartementet, er det slett ikke sikkert at Norge hadde [...]