Miks-maks

NRK-stuiokameratene Jann Post og Torgeir Bjørn dusjer fedrelandet med sitt lettflytende snakk . De tar det sant å si ikke så nøye med  de språklige detaljene. Spør dem f.eks. hvordan de leser årstallet 2018! Iallfall nedlater de seg ikke til [...]

Dansk = norsk

I diskusjonen om innføring av nye regionnavnene er det mange som tror at bøyningsformen Viken er dansk og Vika norsk. Med nasjonal dirr på stemmen krever de følgelig at regionnavnet må være Vika og ingenting annet.. Vika  er den moderne talemålsform, men på gammelnorsk het det faktisk Viken [...]

Röntgen og kona

Min morgenavis har en notis om den tyske fysikeren og nobelprisvinneren Wilhelm Röntgen , en mann hvis minne det er god grunn til å hedre. Han fortjener oppmerksomhet. Koner kan brukes til så mangt, og fru Anna Berta Röntgen må [...]

Språket, hva gjør vi med det?

Man kan spørre: Hva har vi språket for? For å overføre informasjon? Ja, visst informerer vi iblant, men oftest gjør vi noe ganske annet med språket: Vi hilser, småprater, pludrer, konverserer, skvaldrer, sludrer, kurrer, skjeller, krangler, kjekler, banner, skjemter og [...]

Døve som østers

Hva språklig veiledning angår, er norske journalister uimottakelige. De er nemlig døve som østers. De kan riktignok ved høytidelige anledninger gjerne la fanene vaie og hengi seg til  svulstig tale om språklig ansvar. Men de gidder ikke legge to pinner [...]

Brødrespråkene

Dansk og norsk språkutvikling konvergerer bakover, dvs. forskjellen var mindre før. I dansk het det solen og kirken (med -en), og slik het det også i norsk middelalderlig skriftspråk. Da dansk skriftspråk fikk hegemoniet i Norge i slutten av middelalderen, falt dette skriftspråket på vesentlige [...]

En høstvakker oslofjord

Her på bloggen er intet språklig emne så betydningsløst at vi ikke kan løfte det opp mot lyset eller legge det under lupen. Ta problemet stor/liten forbokstav. Hoedregelen er som kjent at egenmavn skal ha stor forbokstav, fellesnavn liten. Men [...]

Fløgstad slår ikke sund noe som helst

Forfatteren Kjartan Fløgstad er en artig knekt.  Toleranse er imidlertid ikke hans fremste egenskap, og han er således en innbitt fiende av det skriftspråk som over 90 % av befolkningen sokner til og regner for sitt mest nærliggende skriftlige uttrykksmiddel. I hans tankeverden må arbeiderklassens [...]

Kjære Eva og mvh

 Jeg spør direkte: Med hvilken åpningshilsen åpner du et e-brev? Skriver du  kjære Eva, hei, heisan, hei sveis eller det nøkterne hallo?  Mange er i tvil, og siden det påstås med krav på pålitelighet at nordmenn utveksler over en halv milliard e-brev [...]

Om å peke nese

Noen journalister har gjort det til en spsialitet å tulle og fleipe med kolleger som har vært uheldige og begått språklige eller andre tabber. I Aftenpostens spalte «Under streken», pekes  det således unstanselig  nese  av uheldige skribenter sem har begått [...]

Preses og primas

Med pomp og prakt mottok Helga Haugland Byfuglien i 2011 bispekorset under en seremoni i Nidarosdomen – som tegn på at hun nå var blitt preses. Kongen var naturligvis til stede og kastet glans, og det skulle bare mangle, for  [...]

Richard Dawkins og de andre

Som filolog med ulykkelig kjærlighet til  og svermeri for naturvitenskapen gir jeg meg ufortrødent i kast med tekster innenfor dette felt. Noe forstår jeg, annet går hus forbi. Kosmologen Stephen Hawking er således vrien å hanskes med, Richard Dawkins er [...]

Miks-maks

NRK-stuiokameratene Jann Post og Torgeir Bjørn dusjer fedrelandet med sitt lettflytende snakk . De tar det sant å si ikke så nøye med  de språklige detaljene. Spør dem f.eks. hvordan de leser årstallet 2018! Iallfall nedlater de seg ikke til [...]

Dansk = norsk

I diskusjonen om innføring av nye regionnavnene er det mange som tror at bøyningsformen Viken er dansk og Vika norsk. Med nasjonal dirr på stemmen krever de følgelig at regionnavnet må være Vika og ingenting annet.. Vika  er den moderne talemålsform, men på gammelnorsk het det faktisk Viken [...]

Vær ikke knegen med preposisjonene!

I anledning av tiårsjubileet for nærværende blogg inviteres venner og lesere til PREPOSISJONSSKOLEN, hvis første leksjon går ut på å innprente følgende leveregel: Vær ikke knegen med preposisjonene! Skriv ankomme TIL et hotell, men også i anledning AV jubileet. Vi  kommer tilbake til saken.

Röntgen og kona

Min morgenavis har en notis om den tyske fysikeren og nobelprisvinneren Wilhelm Röntgen , en mann hvis minne det er god grunn til å hedre. Han fortjener oppmerksomhet. Koner kan brukes til så mangt, og fru Anna Berta Röntgen må [...]

Stor eller liten forbokstav?

Hovedregelen er at proprier (egennavn) skrives med stor forbokstav, appellativer (fellesnavn) med liten. Men det kan være vanskelig å avgjøre hva som er hva. Mange ord kan oppfattes dels som proprier, dels som appellativer.  Jf. «Skriveregler» (2009),  s.83. Eksempler er hytta, [...]

Språket, hva gjør vi med det?

Man kan spørre: Hva har vi språket for? For å overføre informasjon? Ja, visst informerer vi iblant, men oftest gjør vi noe ganske annet med språket: Vi hilser, småprater, pludrer, konverserer, skvaldrer, sludrer, kurrer, skjeller, krangler, kjekler, banner, skjemter og [...]

Døve som østers

Hva språklig veiledning angår, er norske journalister uimottakelige. De er nemlig døve som østers. De kan riktignok ved høytidelige anledninger gjerne la fanene vaie og hengi seg til  svulstig tale om språklig ansvar. Men de gidder ikke legge to pinner [...]

Akersgatas tante

Som følge av korrekturlesernes utmarsj fra avisenes redaksjonslokaler vingler journalistene hit og dit. Selv den den en gang så strikte og karakterfaste  Akersgate-tante, jeg mener Aftenposten, aner ikke hvilket ben hun skal stå på. Journalistene kan ikke bestemme seg, de [...]

Brødrespråkene

Dansk og norsk språkutvikling konvergerer bakover, dvs. forskjellen var mindre før. I dansk het det solen og kirken (med -en), og slik het det også i norsk middelalderlig skriftspråk. Da dansk skriftspråk fikk hegemoniet i Norge i slutten av middelalderen, falt dette skriftspråket på vesentlige [...]

Stortingsbygninga?

Det er under det rådende regime tillatt å la avledninger av typen  binding (på ski), bygning, løsning, retning, setning, stemning være -a-ord. Man kan altså lovmedholdelig bruke former som  bindinga, bygninga, løsninga, retninga, setninga, stemninga. I konvensjonell praksis – og i Riksmålsordlisten (7. utg. [...]

Opus magnum

I mitt rkesaktive liv har jeg temmelig ensidig syslet med mitt eget. Men parallelt har gått en fascasjon for naturvitenskapen. Man kan kanskje snakke om en ikke-gjengjeldt kjærlighet. Jeg hørte med stor interesse på NRK P2s dokumentar om fysikerne Einstein og [...]

En høstvakker oslofjord

Her på bloggen er intet språklig emne så betydningsløst at vi ikke kan løfte det opp mot lyset eller legge det under lupen. Ta problemet stor/liten forbokstav. Hoedregelen er som kjent at egenmavn skal ha stor forbokstav, fellesnavn liten. Men [...]