[HELSE] Histaminintoleranse, histaminrik og histaminfrigjørende mat

Histaminintoleranse er en form for ikke-allergisk overfølsomhetsreaksjon hvor intoleranse mot mat kan gi symptomer som eksem, elveblest, luft i magen, diaré, kvalme, slapphet og psykologiske reaksjoner.  Eksem og andre reaksjoner kan minske ved at histaminrike og histaminfrigjørende matvarer unngås eller i perioder begrenses. Når det gjelder helbreding av egen kropp, [...]

[HELSE] Histaminintoleranse, histaminrik og histaminfrigjørende mat

Histaminintoleranse er en form for ikke-allergisk overfølsomhetsreaksjon hvor intoleranse mot mat kan gi symptomer som eksem, elveblest, luft i magen, diaré, kvalme, slapphet og psykologiske reaksjoner.  Eksem og andre reaksjoner kan minske ved at histaminrike og histaminfrigjørende matvarer unngås eller i perioder begrenses. Når det gjelder helbreding av egen kropp, [...]