Maria var et engstelig barn. Da utdannet mamma Christine seg til mental trener for å hjelpe datteren med å takle livet og hverdagen

Maria var et urolig barn helt fra fødselen av, og slet så mye med angst, at selve hverdagen ble en stor utfordring. – Gi barnet en trygg og raus hjemme-plattform hvor…

Innlegget Maria var et engstelig barn. Da utdannet mamma Christine [...]