Liberal halvtime: Et forsvar for studieavgifter

Dagens studiefinansiering er omvendt omfordelende — fra de med lav til de med høy sosioøkonomisk status, mener Mats Kirkebirkeland. I denne episoden av Liberal halvtime forsvarer han innføring av studieavgifter.

The post Liberal halvtime: Et forsvar for studieavgifter appeared first on [...]

Et forsøk på å svare på de «konservatives» argumenter mot eggdonasjon

“Ja, ny teknologi påvirker  nye familiekonstruksjoner. Slik jeg ser det, er dette en fortsettelse av en eldgammel tradisjon for samspillet mellom ny teknologi og organisering av menneskelige samfunn,” skriver Mats Kirkebirkeland.

The post Et forsøk på å svare på de «konservatives» [...]