Stille

Til sjefer og alle andre: Å være “ekstrovert” er en attraktiv egenskap – i følge dagens gruppetekning. Men… kan vi reflektere litt over dette? Kan vi og bør vi verdsette introverte i større grad? Frem med innholdet i kofferten. Det [...]