Norge og Sveits kan bli de to eneste større europeiske landene som har formuesskatt på permanent basis

“Macron vil avskaffe den franske formuesskatten, fordi, som han sier: Vi kan ikke skape arbeidsplasser uten private bedriftseiere og gründere. Og han legger til: Staten kan ikke skape arbeidsplasser gjennom vedtak. De sannhetene gjelder i Norge også,” skriver Mathilde Fasting.

The [...]

Politikken skal bestemme rammene rundt teknologien. Men hva når teknologien sprenger rammene?

“Politikk kan danne rammene som utvikling, omsetning og bruk av teknologien skjer innenfor, så den kommer flest mulig til gode,” skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.

The post Politikken skal bestemme rammene rundt teknologien. Men hva når teknologien sprenger rammene? appeared first [...]