Liberal halvtime: Et forsvar for markedsøkonomien

Hva er markedsøkonomi? Og hvilke forutsetninger er nødvendig for at markedsøkonomien skal fungere? Økonom og forfatter av Civita-pamfletten «Hva er markedsøkonomi?», Lars Peder Nordbakken forklarer hvorfor markedsøkonomien er å foretrekke fremfor alternative økonomiske systemer.

The post Liberal halvtime: Et forsvar for [...]

Nasjonalbudsjettet 2018: Større nedside enn oppside

“Mye tyder på at både når det gjelder SPUs størrelse og bidrag til statsbudsjettet, handlingsrommet fremover, og håndteringen av utfordringene i Perspektivmeldingen er nedsiden betydelig større enn oppsiden. Det virker det ikke som den økonomiske politikken fullt ut har tatt [...]

Stilling ledig som prosjektmedarbeider innen utviklings- og bistandspolitikk

Civita planlegger et nytt prosjekt knyttet til bistands- og utviklingspolitikk. I den forbindelse ønsker vi en ny medarbeider, som kan drive prosjektet fremover, stå for den praktiske organiseringen og bidra med faglige utredninger og analyser, både skriftlig og muntlig.

The post [...]

Det norske dagligvaremarkedet lider av mangel på konkurranse

«Høyre og Ap vil innføre forbud mot prisdiskriminering fra leverandører til dagligvarekjedene. De er på ville veier — forbud er ikke veien til mer konkurranse», skriver Lars Peder Nordbakken.

The post Det norske dagligvaremarkedet lider av mangel på konkurranse appeared first [...]

Liberal halvtime: Et forsvar for markedsøkonomien

Hva er markedsøkonomi? Og hvilke forutsetninger er nødvendig for at markedsøkonomien skal fungere? Økonom og forfatter av Civita-pamfletten «Hva er markedsøkonomi?», Lars Peder Nordbakken forklarer hvorfor markedsøkonomien er å foretrekke fremfor alternative økonomiske systemer.

The post Liberal halvtime: Et forsvar for [...]