Dab 2018

Med rammeplanens nye fokus på digital praksis, må vi bare minner om at konferansen Digital Arena Barnehage (DAB 2018) kommer til seks norske byer i mars 2018. Her står lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy sentralt, og digitale [...]