Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de?

Hva kjennetegner flertalls-, mindretalls- og koalisjonsregjeringer? Gir noen av dem bedre eller dårligere styring? Arbeider de likt eller forskjellig? Hva er de ulike konstellasjonenes fordeler og ulemper?

The post Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de? appeared first on Civita.

Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de?

Hva kjennetegner flertalls-, mindretalls- og koalisjonsregjeringer? Gir noen av dem bedre eller dårligere styring? Arbeider de likt eller forskjellig? Hva er de ulike konstellasjonenes fordeler og ulemper?

The post Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de? appeared first on Civita.

Den Stoltenberg’ske og den Solberg’ske parlamentarismen

“Det er veldig interessant å se hvordan praktiseringen av parlamentarismen endrer seg under ulike regjeringer. Men at praktiseringen endres er ikke i seg selv kritikkverdig eller nytt,” skriver Kristin Clemet.

The post Den Stoltenberg’ske og den Solberg’ske parlamentarismen appeared first on [...]