Hatprat og vold

Det er i dag nesten umulig for en farget person å kommentere en hendelse i offentlighet, uten å bli oversprøytet med brutal og utilslørt rasisme. Det et slags stammekrigsnivå, hvor alle i ens egen gruppe er ”de gode”, mens alle i den [...]