Invitasjon til innspillmøte

Medietilsynet inviterer mediebransjeaktører, organisasjoner, forskningsmiljøer, til innspillmøte i Oslo den 20. november. Medietilsynet starter arbeidet med rapporten om hvordan NRK bidrar til mediemangfold med et åpent innspillmøte. Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide en rapport om hvordan [...]