iPhone SMS

Etter at OS 3.0 kom, har jeg begynt å skrive majoriteten av mine tekstmeldinger i landskapsmodus. Problemet er at bredden på tekstmeldingene ikke endrer seg når man skifter perspektiv, noe som gjør de utrolig smale når du ser dem i [...]