Norskfødte med innvandrerforeldre i større grad i arbeid eller utdanning enn innvandrere

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser følgende: «Norskfødte i aldersgruppen 16–34 år med innvandrerforeldre, ligger mye nærmere resten av befolkningen i andelen i arbeid eller utdanning enn innvandrere i samme alder.» Sjekk hvor nærme norskfødte av innvandrerforeldre ligger med hensyn [...]

Norskfødte med innvandrerforeldre i større grad i arbeid eller utdanning enn innvandrere

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser følgende: «Norskfødte i aldersgruppen 16–34 år med innvandrerforeldre, ligger mye nærmere resten av befolkningen i andelen i arbeid eller utdanning enn innvandrere i samme alder.» Sjekk hvor nærme norskfødte av innvandrerforeldre ligger med hensyn [...]