Nordre gate

på Grünerløkka er en ganske kort gatestump, mellom Thv Meyersgate og Markveienheldigvis sjelden det rives her, men dette er gården som av mange ble kalt påfuglgården, er nå et stort hull. Sånn så den utheldigvis står denne staselige bygningen fortsat(den [...]

Nordre gate

på Grünerløkka er en ganske kort gatestump, mellom Thv Meyersgate og Markveienheldigvis sjelden det rives her, men dette er gården som av mange ble kalt påfuglgården, er nå et stort hull. Sånn så den utheldigvis står denne staselige bygningen fortsat(den [...]