Om løftebrudd og friskoler i Politisk kvarter

Kristin Clemet blogger: “I dag var deler av Politisk kvarter ryddet til Trond Giske. Han kunne nemlig “avsløre” at Sundvollen-plattformen legger opp til en helt annen og, som programlederen uttrykte det, “enda verre” friskolepolitikk enn Høyre og FrP lovet før [...]