Feministisk valg 2017

I forbindelse med valgkampen har Kvinnefronten spørsmål til alle store politiske partier om sentrale kvinnepolitiske tema. Spørsmålene vi har sendt ut, og venter svar på før august, er: Vil ditt parti forby at det tas ut økonomisk profitt fra velferdstjenester? [...]

Når staten fortrenger privat

Ved å opptre som markedsaktør i velfungerende markeder står staten i fare for å kvele innovasjon og svekke norsk konkurranseevne.

En viktig og underkommunisert årsak til veksten i offentlig sektor er at staten i stort omfang tiltar seg oppgaver hvor det [...]