Poteter

Eldstesonen Andrè med familie dyrka poteter i terassa.  Det var ein liten jordbæråker her fram til leikarhytta vart sett opp. Då vart det for mykje skugge for jordbær og i vår kom dei på at dei skulle  sette poteter. Settepoteter fekk dei i Kaldholen hos tante Siv Marit. I [...]

Poteter

Eldstesonen Andrè med familie dyrka poteter i terassa.  Det var ein liten jordbæråker her fram til leikarhytta vart sett opp. Då vart det for mykje skugge for jordbær og i vår kom dei på at dei skulle  sette poteter. Settepoteter fekk dei i Kaldholen hos tante Siv Marit. I [...]