Gratis innføring i ACT gjennom podcast

Podcasten ACT in Context, ledet av John Dehlin og Jennifer Plumb, har som formål å gi en innføring i historien og utviklingen av Aksept og forpliktelsesterapi. Podcasten skal gi en grundig og bred innføring i ACT-modellens ulike bestanddeler. Målgruppen for [...]