Helseskadelig helsehjelp

  Et sted i Norge en ettermiddag rundt kl 15, holder en hjemmesykepleier i kommunehelsetjenesten på å avslutte et pasientbesøk. På vei ut døren oppdager hun at pasienten får et illebefinnende. Hun reagerer kjapt, ser an situasjonen litt og vurderer [...]