Reklamen for boligprosjektet på Skoklefall

Fredrica Miller har tatt seg tid til å svare på spørsmålene mine til utbyggingsplanene på Skoklefall. Her er innlegget hennes og mitt tilsvar. 

Er det noe vi trenger å «reklamere» for i dagens verden så er det nettopp økolandsbyer, så [...]

Bortforklaringmaskinen

Ikke uvanlig festlokale for ungdom

Leder i oppvekstutvalget, Cathrine Kjenner Forsland (Ap), spurte i kommunestyret i januar om et oppslag i AMTA 8. desember , der en av kommunens ruskonsulenter beskrev festing og alkoholbruk ned i 13-års-alderen. Forsland refererte til AMTAs påpekning av at det var ventetid på såkalt [...]

Kommunen som samfunnsplanlegger: Å se det usynlige

Brian Hannasch er direktør i Cirkle K internasjonalt og legger premissene for Nesoddens for tiden største utbyggingsprosjekt,Fagerstrand Brygge. Lokale behov vil ikke betynoe i forhold til hva som gir maksimal fortjeneste. Han kan stå som eksempel for flere storeboligspekulanter. Både i kommunestyret og som [...]

Eivind Reiersen i Eivind Reiersen sine fotspor

Nes og Saude bygdetunlag hadde Reiersen-kveld onsdag 17. januar På Evju Bygdetun  (Gvarv i Sauherad kommune). De skriver: EIVIND REIERSEN – husmannsguten som blei stortingsmann Eivind Reiersen blei født på Ringsevju under Dyrud i 1877 og døydde i Oslo i 1947. Han  skreiv ned det meste av det han opplevde i livet, og det er utgangspunktet for denne kvelden.  Familien [...]

Ladestasjon på Tangen brygge

Det er nå flere år siden den første el-fergen ble satt i drift. Rapporten fra RUTER forelå endelig i vår og mye taler for at overgang til el.ferger mellom Nesoddtangen og Oslo kan gå raskt. Men i rapporten er bare ladepunkt [...]

Fotballbane til Kobane.

Fra ruinhaugene i Kobane Rødt foreslår at kommunestyret støtter prosjektet fotballbaner til Kobane. Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê.   Dette er et humanitært prosjekt for ungene i den byen der terrororganisasjonen  IS (Islamsk stat) gikk på det første nederlaget. Kobanê er [...]

Veilys til besvær

Fra gammelt var veilysene kommunale. De siste årene har kommunen prøvd å overføre eierskapet til veilag der det er velveier. Det sparer kanskje kommunen for noen kroner, men er for samfunnet en særdeles dyr og dårlig løsning. På sikt [...]

Jeg er grundig lei av Adlands verdisyn

Gjesteblogger:  Geir Brandstadmoen  I AMTA nylig erklærte Høyres Erik Adland at han nå er “grundig lei” av at Akerhus fylkeskommune blander seg inn i plan- og byggesaker på nordre Nesodden. Adland og hans likesinnede mener [...]

Norges overgrep mot folket i Libya

Apell på demonstrasjonen utenfor Stortinget 20 oktober: 18 mars 2011 vedtok statsminister Stoltenberg å gå til krig mot Libya. Hvem han støtter vedtaket på er uklart. Det er ikke nevnt i referatet fra statsråd tidligere på dagen. Ingen offisielle vedtak fra [...]

Boligbygging – for hvem?

Passerer Nesodden 30 000 innbyggere kan det bli vanskelig å snakke om landlig og grønn

Jøsang spør hvor Rødt vil bygge boliger. Det finner han på kommunens nettsider. Alle reguleringsplaner stemmes over i kommunestyret. Eksempler på reguleringsplaner hvor vi har [...]

Gang- og sykkelveier utsettes nok en gang?

Slik presenterte vi utfordringene for trafikksikkerheten for 4 år siden. Ikke mye har skjedd siden. I fjor vedtok kommunestyret en satsing på planlegging av gang- og sykkelveier etter at tiltak på dette området har stoppet opp i mange år (unntatt rundt [...]

Når Høyre og FrP tvinger fram skatt på bolig.

Fra 2014 til 2015 økte eiendomsskatten med 16% til 11 milliarder i Norge.  Nå har 365 av landets kommuner eiendomsskatt – 280 på bolig. I praksis alle “fattige” kommuner. Det er antakelig bare et tidsspørsmål før boligskatt kommer på Nesodden.  Årsaken [...]

Postpakker til Fagerstrand igjen?

Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak etter interpellasjon fra Rødt:

«Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy

kvalitet. Kommunestyret i Nesodden ber Stortinget instruere Posten Norge om å legge

samfunnsinteresser til grunn for sine plasseringer av postkontor.

Kommunestyret forventer at [...]

Kommunen som samfunnsplanlegger: Å se det usynlige

Brian Hannasch er direktør i Cirkle K internasjonalt og legger premissene for Nesoddens for tiden største utbyggingsprosjekt,Fagerstrand Brygge. Lokale behov vil ikke betynoe i forhold til hva som gir maksimal fortjeneste. Han kan stå som eksempel for flere storeboligspekulanter. Både i kommunestyret og som [...]

Boligbygging – for hvem?

Passerer Nesodden 30 000 innbyggere kan det bli vanskelig å snakke om landlig og grønn

Jøsang spør hvor Rødt vil bygge boliger. Det finner han på kommunens nettsider. Alle reguleringsplaner stemmes over i kommunestyret. Eksempler på reguleringsplaner hvor vi har [...]

Reklamen for boligprosjektet på Skoklefall

Fredrica Miller har tatt seg tid til å svare på spørsmålene mine til utbyggingsplanene på Skoklefall. Her er innlegget hennes og mitt tilsvar. 

Er det noe vi trenger å «reklamere» for i dagens verden så er det nettopp økolandsbyer, så [...]

Dyrket mark som vekst/utbyggingsområde

Siden det har blitt en lit forvirrende debatt om hva som Solum har foreslått og kommunestyret har vedtatt legger jeg ut innleggene i rekkefølge her: Solums uredelighet I AMTA 8/2 beskylder Solheim (MDG) Rødt for å være uredelig og [...]

Bortforklaringmaskinen

Ikke uvanlig festlokale for ungdom

Leder i oppvekstutvalget, Cathrine Kjenner Forsland (Ap), spurte i kommunestyret i januar om et oppslag i AMTA 8. desember , der en av kommunens ruskonsulenter beskrev festing og alkoholbruk ned i 13-års-alderen. Forsland refererte til AMTAs påpekning av at det var ventetid på såkalt [...]

Eivind Reiersen i Eivind Reiersen sine fotspor

Nes og Saude bygdetunlag hadde Reiersen-kveld onsdag 17. januar På Evju Bygdetun  (Gvarv i Sauherad kommune). De skriver: EIVIND REIERSEN – husmannsguten som blei stortingsmann Eivind Reiersen blei født på Ringsevju under Dyrud i 1877 og døydde i Oslo i 1947. Han  skreiv ned det meste av det han opplevde i livet, og det er utgangspunktet for denne kvelden.  Familien [...]

En stor takk – og et ønske for 2018

Gjesteblogger:  Geir Brandstadmoen 

Jeg vil først rette en stor takk til Henrik Domino, samt til Bluma Selina Cornett fra Grønn Ungdom for deres engasjement og gode leserinnlegg i Amta vedrørende dyrehelse. Dominos engasjement mot pelsdyrnæringen er prisverdig, for det er en skam [...]

Et blå-blått budsjett

Området til barneskolen på Tangen selges?

Som vanlig har AP, H og MDG fremmet et felles budsjettforslag. Det gir støtte til Ernas nedbygging av velferdsstaten. Ved: Planlegging for salg av skoletomter til kommersielle interesser. Å selge tomter skaffer kontanter på kort [...]

Forby atomvåpen!

Søndag får ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Nobels Fredspris 2017. USA er drivkraften i atomvåpenutvikling

Rødt gratulerer med prisen. Vi vil oppfordre alle til å delta i arbeidet for at målet om totalforbud mot atomvåpen skal bli nådd.

Delta i [...]

Veilys til besvær

Fra gammelt var veilysene kommunale. De siste årene har kommunen prøvd å overføre eierskapet til veilag der det er velveier. Det sparer kanskje kommunen for noen kroner, men er for samfunnet en særdeles dyr og dårlig løsning. På sikt [...]

Parkeringsavgifter for hva?

Skal kommunen skattelegge ansatte og elever som holder til i dette området spesielt?

Parkeringsavgifter er brukt av kommunen som middel til å regulere og begrense bilbruk. På Tangen brygge er det dyrt fordi alle kan reise kollektivt og det [...]