"Fredsnasjonen" Norge

Anders Korslund Eriksen (18) er fra Jessheim og  elev ved Jessheim videregående, Aktiv i Rødt Ullensaker og tidligere Landstyrerepresentant i Rød Ungdom.

Gjesteblogger Anders Korslund Eriksen – 4 kandidat for Rødt i Akershus

Mange har et bilde av Norge som [...]

EØS er et system for sosial dumping

Silje Josten Kjosbakken  (36) er Rødt sin førstekandidat i Akershus. Silje  er nestleder i Rødt  og  kjent som blogger under navnet «Bryggersjauerfrue». Hun er utdannet innen shipping og logistikk og har jobbet innenfor dette området.  Familien er rammet av outsourcing og [...]

Signalen og troverdighet

Signalentomta 5. juli.   Flott? Sted for sommer-skål? 2. mars er overskriften i AMTA: “Komite-leder: – Tro det eller ei, men her kan det bli flott. Du kan ta sommer-skål” Jeg tillot meg følgende kommentar 13 mars (som AMTA nektet å trykke [...]

Colombi egg eller kaos?

Hvor mye skal stables på- og rundt Tangenten? Det har endelig gått opp for AP,H og MDG (som senest i desember stemte ned å starte planlegging av ny barneskole) at skolekapasiteten i Tangenområdet må utvides, I tillegg er det behov for seremonirom/kirke, [...]

Pinseleiren

Da er pinseleiren over.  31 mennesker var med på årets leir.

Her fra dagens miljødebatt, hvor Marja Holm Radovanovic innledet og ble utfordret av bl.a. Erik Dammann, Pål Steigan og vår lokale leder av Natur og Ungdom Aksel Gøytel [...]

Oslofjordtunnelen: Steng for tungtrafikk

Det farlige i Oslofjordtunnelen er tungtrafikken. Bremsene går varme. For de som er opptatt av

sikkerhet – hvorfor reises ikke det selvfølgelige kravet om å stenge tunnelen for tunge kjøretøy? Det kan gjøres fort. Da har personbiler god plass [...]

Klokkanlegget på Nesoddtunet

Spørsmål til kommunestyremøtet 1/2 fra Rødt:

Det er nå gjennom AMTA blitt offentlig kjent at det i den gamle delen av Nesoddtunet er store problemer med kloakkanlegget og at bl.a. urinlukt er til plage for beboere.  Så langt vi vet er [...]

Desinformasjon om Signalen

I redaktørens fravær har AMTA startet en desinformasjonskampanje rundt Signalensaken. De skriver ikke om det som er kritikkens kjerne:·         Hvordan det er mulig å utlyse en av Oslofjordens fineste restauranttomter til utleie uten å få et eneste [...]

Nydalen tapte valget.

Alle de 4 partiene Frp, H, V og Krf gikk tilbake og fikk til sammen bare 48,9% av stemmene. (Når 95% er opptelt) Det gir følgende utslag: Bak hver stortingsplass er det gjennomsnittlig drøyt 17 000 stemmer. MDG har over [...]

Spekulasjonene med Vestre Skoklefald gård

Området mellom riksveien og svart strek er tenkt som utbyggingsområde – miljøhensyn eller boliger for de velstående? Mellom Bergerbanen og Skoklefaldkrysset ser du kornåkrene og en del av skogen til Vestre Skoklefald gård, til sammen 407 mål. Gjennom skogen går lysløypene –  inngangsporten til marka [...]

Forskjellsbehandling

Høyre og Arbeiderpartiet vil ikke regjere evig Fra både innbyggere og ansatte har Rødt fått klager i en rekke rekke saker som dreier seg om kommunens  vilkårlige behandling  av både publikum og ansatte. En gammel ukultur i deler av kommunen har utviklet og [...]

Problemet er utbytting

Stener Vogt(62) er en av Rødts kandidater til stortingsvalget i Akershus. Han bor med kone på Nesøya i Asker og har to barn. Av utdanning er han sosionom med en master i internasjonal helse og sosial arbeid. Han har arbeidserfaring [...]

"Fredsnasjonen" Norge

Anders Korslund Eriksen (18) er fra Jessheim og  elev ved Jessheim videregående, Aktiv i Rødt Ullensaker og tidligere Landstyrerepresentant i Rød Ungdom.

Gjesteblogger Anders Korslund Eriksen – 4 kandidat for Rødt i Akershus

Mange har et bilde av Norge som [...]

EØS er et system for sosial dumping

Silje Josten Kjosbakken  (36) er Rødt sin førstekandidat i Akershus. Silje  er nestleder i Rødt  og  kjent som blogger under navnet «Bryggersjauerfrue». Hun er utdannet innen shipping og logistikk og har jobbet innenfor dette området.  Familien er rammet av outsourcing og [...]

Sovebyutvikling – eller?

Høyre og Arbeiderpartiet styrer Nesodden kommune sammen. Både lokalt og på Stortinget er de

Nesodden har mistet bl.a:

Heldøgns legevakt og sengeposter  er plassert i Ski på tross av sterkt lokalt engasjement for å få døgnlegevakt hjem.Den lokale banken er nedlagt [...]

Signalen og troverdighet

Signalentomta 5. juli.   Flott? Sted for sommer-skål? 2. mars er overskriften i AMTA: “Komite-leder: – Tro det eller ei, men her kan det bli flott. Du kan ta sommer-skål” Jeg tillot meg følgende kommentar 13 mars (som AMTA nektet å trykke [...]

Colombi egg eller kaos?

Hvor mye skal stables på- og rundt Tangenten? Det har endelig gått opp for AP,H og MDG (som senest i desember stemte ned å starte planlegging av ny barneskole) at skolekapasiteten i Tangenområdet må utvides, I tillegg er det behov for seremonirom/kirke, [...]

Slå ring om daglegevakta

Helselederne i Follo (inklusive Nesodden) har utredet om daglegevakt også bør legges til legevakta i Ski. Konklusjonen fra denne gruppa var: «For å møte utfordringene… foreslås det å etablere en felles døgnåpen legevakt, ved å utvide tilbudet ved Follo LMS legevakt [...]