Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de?

Hva kjennetegner flertalls-, mindretalls- og koalisjonsregjeringer? Gir noen av dem bedre eller dårligere styring? Arbeider de likt eller forskjellig? Hva er de ulike konstellasjonenes fordeler og ulemper?

The post Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de? appeared first on Civita.

Sivilsamfunnet er ingen utviklingspolitisk aktør

«Bistandsfinansierte «sivilsamfunn» bør ikke ha en særstilling som politiske aktører i noe samfunn. Slike organisasjoner må legitimere sin plass i utviklingspolitikken på andre måter», skriver Øyvind Eggen.

The post Sivilsamfunnet er ingen utviklingspolitisk aktør appeared first on Civita.

Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de?

Hva kjennetegner flertalls-, mindretalls- og koalisjonsregjeringer? Gir noen av dem bedre eller dårligere styring? Arbeider de likt eller forskjellig? Hva er de ulike konstellasjonenes fordeler og ulemper?

The post Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de? appeared first on Civita.